کلینیک زخم پاشنه

مریم فهیمی

مریم فهیمی کارشناس پرستاری فارغ التحصیل سال ۱۳۸۶ در سال ۱۳۹۱ در کنار اساتید بزرگ، دکتر ظفر قندی عروق ، دکتر محرز عفونی . دکتر شاهرضایی ارتوپد ، دکتر کردستانی مدیریت زخم رو گذارندم و تحت نظارت مستقیم دکتر ظفر قندی در بیمارستان سینا دبریدمان و نحوه برخورد با زخم های عروقی و شریانی را آموزش دیدیم سال ۱۳۹۳ در بیمارستان بوعلی اولین کلینیک درمان زخم را افتتاح کردم سال ۱۳۹۶ در بیمارستان نور افشار دومین کلینیک زخم را به صورت حرفه ای راه اندازی کردم زمان جنگ سوریه مجروحان جنگی به بیمارستان نوراشار منتقل می‌شدند که با تیم درمانی مشغول مداوای زخم های تروما شدم سال ۱۳۹۷ کلینیک دکتر فوت (پا پزشکی نسخه) راه اندازی شد که مدیریت کلینیک را به عهده گرفتم سال ۱۳۹۸ به بعد مرکز التیام و پاشنه را راه‌اندازی کردم سالها کنار بیماران و خانواده های دردمند ناشی از زخم های مختلف همراه بودم .

مدیریت کلینیک زخم پاشنه – متخصص عفونی فوق تخصص بیماری های خود ایمنی